Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

68:24 . claude debussy & ...

... enrico caruso, george gershwin ,darius milhaud ,christian sinding ,sergei rachmaninov,igor stravinsky ,maurice ravel , ruben gonzalez , omara portuondo .

 faces 

John Cassavetes