Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

vivaldi operas - aria di rosane .

La verità in cimento, opera in 3 acts, RV739 Act 1. Scene 12. Aria di Rosane. Amato ben tu sei la mia speranza
Composed by Antonio Vivaldi .
Conducted by Jean-Christophe Spinosi , voice: Gemma Bertagnolli ,  matheus ensemble .
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: